Vervolging

Ook in ons land is het Openbaar Ministerie verplicht te meten met twee maten. Als de burger het waagt in de stal te kijken, loopt hij kans vervolgd te worden. De overheid daarentegen kan vrijelijk een koe stelen uit diezelfde stal. Dat wringt en daar wil minister Donner (Justitie) nu ten langen leste een eind aan maken, althans ten dele.
Ambtenaren en politici kunnen, als het aan de minister ligt, straks ook vervolgd worden als zij ambtshalve een scheve schaats rijden. Overheidsorganen dienen in zijn visie buiten schot te blijven.Met dat laatste is in elk geval het PvdA-kamerlid Wolfsen het oneens. De overheid, welk orgaan dan ook, moet eveneens door de strafrechter veroordeeld kunnen worden, vindt hij. Hoe dat ook zij, de ivoren toren waarin de overheid zich terugtrekt als het haar uitkomt, is rijp voor de sloop. De Pikmeer-arresten, waarop de overheid en haar dienaren zich soms konden beroepen om vervolging te voorkomen, lij …
PDF Print Stuur door

Elke dag onze nieuwsbrief?