Vervloekt

Vandaag spreekt de Gereformeerde Oecumenische Raad (GOR) zich uit over een voorstel om de omstreden passage in de Heidelbergse Catechismus over de pauselijke mis als vervloekte afgoderij af te zwakken. Een lidkerk uit Noord-Amerika wil de zinsnede weliswaar niet geheel schrappen, maar de betekenis ervan wel relativeren met behulp van een verduidelijkende voetnoot.
Menige gereformeerde gelovige zal zich afvragen waarover ze zich in Amerika druk maken. Hebben we vandaag geen andere zaken aan ons hoofd dan het verketteren van rooms-katholieke medegelovigen?Anderen daarentegen zullen het voornemen zien als een eerste stap op weg naar een volledige terzijdestelling van het oude belijdenisgeschrift.De voornaamste reden voor het amendement is, dat de officiële rooms-katholieke leer niet het eenmalige en unieke karakter van het plaatsvervangende offer van Christus ontkent en dat er daarom niet gesproken wordt van afgoderij. De vraag is echter of daarmee alles g …
PDF Print Stuur door

Elke dag onze nieuwsbrief?