Verleiding

De raadsleden van Leefbaar Rotterdam willen maar wat graag ons land weer onder Franse invloed brengen. Enthousiast hebben de volgelingen van Pim Fortuyn de voorstellen van de Franse staatscommissie om religieuze symbolen op scholen te verbieden verwelkomd. ,,De uitkomsten van het Franse debat bevallen me zeer'', zei raadslid Madlener. De fractie beseft evenwel dat de raad niet de dienst uitmaakt voor het bijzonder onderwijs. Artikel 23 van de Grondwet waarborgt de rechten van dat onderwijs.
De leefbaren grommen en richten hun pijlen vooralsnog op een onderdeel waarover ze wel wat in de melk hebben te brokkelen: het eigen ambtenarenapparaat. Die ambtenaren moeten als het aan Madlener en zijn fractiegenoten ligt zich volstrekt ,,onafhankelijk en objectief'' opstellen. Als gevolg daarvan zouden christelijke kruisjes en hoofddoeken voor moslima's taboe moeten worden. Het college van B&W in de Maasstad zit niet op deze lijn in hun pas uitgebrachte notitie: 'Rotterdam zet door. Op weg naar een stad in balans'. Met de realisering van dit radicale voorstel zal het dus wel meevallen. …
PDF Print Stuur door

Elke dag onze nieuwsbrief?