Verlangen naar een krachtige, enthousiaste kerk

Het artikel van ds. Dick Westerkamp in de krant van 1 mei (Bijbelse gaven gelden ook nu') is volgens zijn collega's Van Benthem en De Vries 'verhelderend omdat het eerlijk is, maar ook ontdekkend'. Duidelijk aanwijsbaar is volgens hen een sterke aandrang om de gelovigen van vandaag op eenzelfde peil te brengen als de apostelen en zelfs Christus. Bovendien komen de ingevingen van gelovigen op eenzelfde niveau te staan als Gods Woord en krijgen ze eenzelfde gezag.

In het stuk van Westerkamp treft ons hoe hij tegen Christus aankijkt. Hij stelt de vraag aan de orde of Christus zijn werken deed als God of als mens. Volgens hem het laatste: als mens die geheel en al door de Geest vervuld was; zo kunnen en moeten wij Hem navolgen, ook in zijn genezingswonderen. Wij vragen ons sterk af of je de goddelijke en menselijke natuur in de ene persoon van Christus zo uit elkaar kunt trekken. Bovendien gebruikt Westerkamp zijn visie om Christus op één niveau met ons, mensen, te trekken. 'Zo worden wij geroepen Hem na te volgen'. Deze benadering van New Wine k …
PDF Print Stuur door

Elke dag onze nieuwsbrief?