Verharding

Het optreden gisteren in de vergaderzaal van de Tweede Kamer is tekenend voor de positie die de Nationale ombudsman zich heeft verworven. Voor het eerst in het bestaan van dit Hoge College van Staat, opgericht in 1982, werd het jaarverslag daar gepresenteerd, in plaats van een perszaaltje. Het instituut heeft zich in de afgelopen tijd bewezen als een adequate vertolker van de mondige, soms klagende burger. De ombudsman is het scharnierpunt tussen overheid en burger. Net als het jaarverslag van de Raad van State is ook het verslag van mr. Alex Brenninkmeijer het waard te lezen en te overdenken. De politiek, als overkoepelend begrip voor 'de' overheid, doet er dan ook goed aan de kritische beschouwing van de Nationale ombudsman ter harte te nemen.
De ombudsman waarschuwt tegen een overdaad aan politieke daadkracht en bestuurlijke overmoed. De burger betaalt van die opstelling het gelag. Soms klinkt de roep om krachtig leiderschap, die de politiek wel naar zijn of haar hand zal zetten. Brenninkmeijer maakt korte metten met deze gedachte. ,,Sterk leiderschap propageren staat gelijk aan het propageren van die ene leider en dat is - zo leert ons de geschiedenis - niet verstandig. Een wijs leider weet juist de burger tot actieve participatie te verleiden.'' Hierin is met een beetje goede wil een echo te horen van Paulus' oproep aan de burger …
PDF Print Stuur door

Elke dag onze nieuwsbrief?