Vergrijzing

Ruim een miljoen ambtenaren, onderwijzers en leraren, van wie de oudedagsvoorziening wordt behartigd door het ABP, krijgen vanaf volgend jaar te maken met een nieuwe pensioenregeling. In plaats van een pensioen dat gebaseerd is op het laatst verdiende loon - de zg. eindloonregeling - gaan zij over op het middelloonstelsel. Dat wil zeggen dat hun pensioenuitkering voortaan wordt gerelateerd aan het gemiddelde loon dat ze in de loop der jaren verdienden.
Nieuw is die regeling niet: al bijna een kwart van de pensioenfondsen in ons land hanteert haar. Dat percentage zal nu dus een injectie krijgen. In kringen van pensioenverzekeraars wordt dan ook gesproken van een kleine revolutie. Of die voldoende is om de vermogensdaling van de fondsen te compenseren, moet nog blijken.Want dát is het achterliggende motief voor deze manoeuvre: het vermogen van de pensioenfondsen, waaruit zij de pensioengerechtigden moeten betalen, is de laatste jaren ten gevolge van de sluipende beurskrach sterk gedaald. De fondsen beleggen de gelden die uit premiebetaling doo …
PDF Print Stuur door

Elke dag onze nieuwsbrief?