Verantwoord spreken over God

Een oudere en ervaren dichteres zei: 'Ik kan God toch niet sprekend invoeren in mijn gedichten; wie ben ik, dat ik zou gaan zeggen, wat God zou zeggen.' Dat is niet alleen voor deze dichteres belangrijk, maar voor ieder spreken over God. Daarin moeten we niet te ver gaan. Goed spreken over God is belangrijk. Zo kan het geloof in God zich vernieuwen. Daarbij is de Bijbel een onmisbare bron.
Vanuit de Bijbel is veel over God te zeggen. Soms gebeurt dat terzake en soms is het min of meer misplaatst. Spreken over God moet gestoeld zijn op een goede uitleg van het Woord van God. Het Woord van God heeft altijd iets van liefde, genade, bekering, heil en verlossing. Als dat in het spreken over zijn Woord ontbreekt, slaat het de plank mis. Als meneer Joseph Kony van het verzetsleger in Uganda zegt te spreken namens God en tegelijk mensen verminkt of uitmoordt, is dat even onjuist als gevaarlijk en misplaatst. Werkwoord Spreken over God is een belangrijk onderwerp in belijden …
PDF Print Stuur door

Elke dag onze nieuwsbrief?