Veiligheid

In 'de dikke Van Dale' komt het woord hangjongeren (nog) niet voor. Dat wekt de suggestie dat de jeugd vroeger niet op straat rondhing. Dat deed zij wel. De nozems en brozems waren bepaald niet allemaal lieverdjes. Het gejeremieer over jongeren is van alle tijden. Nieuw wellicht is een algemeen gevoel van onveiligheid, dat hangjongeren alleen al door hun aanwezigheid kunnen veroorzaken. De middenstand klaagde de afgelopen week steen en been over de teruglopende publieke belangstelling voor de koopavond als gevolg van dat gevoel.
De veranderende samenstelling van de bevolking speelt hierbij een rol. Steeds meer jongeren, vooral in de steden, zijn niet van West-Europese komaf. Met name Marokkanen en Antillianen komen er in de berichtgeving over criminaliteit, veiligheid en openbare orde niet zo goed af. In werkelijkheid oogsten we storm als vrucht van wat vooral de afgelopen decennia is gezaaid. Die periode stond in het teken van secularisatie, individualisme, hedonisme, materialisme en een onverwoestbaar geloof in de maakbaarheid van de samenleving en de goedheid van de mens.Van samenleven en de daarmee samenhangende s …
PDF Print Stuur door

Elke dag onze nieuwsbrief?