Veetransport

Sinds de mens door de secularisatie en een ideologische toepassing van de evolutietheorie door velen wordt gezien als niet meer dan een edel dier, doet zich in veel westerse samenlevingen een merkwaardige paradox voor.
Enerzijds wordt hoger dan ooit opgegeven van respect voor en een 'humane' benadering van anderen, ook als het om dieren gaat. Maar anderzijds is het denken vanuit autonomie, beheersing en efficiëntie zo sterk dat zwakkeren onder de mensen te lijden hebben en dieren meer als een product dan als een levend wezen worden behandeld. De zich al jaren voortslepende onrust over de gruwelijke misstanden in het transport van levend slachtvee is een treurig voorbeeld van deze paradox. Onder druk van de dierenlobby zijn alleen al in 2007 in eigen land en Europa tientallen diervriendelijke moties en we …
PDF Print Stuur door

Elke dag onze nieuwsbrief?