Veel herkenning bij Barths worsteling

Verdient Karl Barth een plek in de gereformeerde theologie (Nederlands Dagblad 6 en 8 mei)? Die vraag is niet zomaar met ja of nee te beantwoorden. Mijn stelling is dat de gereformeerde theologie profijt kan hebben van Barth als gesprekspartner. Daarvoor moeten we wel de complicaties zien van de gereformeerde plaatsbepaling tegenover Barth tot nog toe.
Allereerst in de beeldvorming over Barth. Vanaf de jaren twintig is er verschillend op Barth gereageerd. Veel theologen zagen in Barth een inspirerend vernieuwer van de moderne theologie, die op dat moment in vrijzinnigheid en burgerlijkheid verzand was. Een aantal gereformeerde theologen, bijvoorbeeld K. Schilder, reageerden kritischer. Barths acceptatie van de historische bijbelkritiek, zijn dialectische denken-in-paradoxen, en de vrees dat schepping en geschiedenis bij hem verdwijnen, waren de voornaamste pijnpunten. Schilders kritiek op Barth leidde ertoe dat veel (vrijgemaakt-gereformeerd …
PDF Print Stuur door

Elke dag onze nieuwsbrief?