Vang zorgtekort op met sociale dienstplicht

De deze week door de Eerste Kamer aangenomen Wet Maatschappelijk Ondersteuning (WMO) biedt een gouden kans de sociale samenhang in onze maatschappij te bevorderen. Het dreigende tekort aan werkers in de zorg wordt opgevangen en het is goed voor de persoonlijke ontwikkeling van jongeren.
Een vergrijzende samenleving met een gebrek aan sociale samenhang is geen gunstige voedingsbodem voor de Wet Maatschappelijke Ondersteuning. (Deze wet, afgekort WMO, heeft een aantal zorgvoorzieningen die in het verleden onder de AWBZ vielen, ondergebracht bij de gemeenten. Ook wordt ten aanzien van de zorg een grotere verantwoordelijkheid bij de burger gelegd.) De zorgvraag zal alleen maar toenemen. Het betrekken van vrijwilligersnetwerken bij de uitvoering van de WMO maakt sociale samenhang van groot belang. Het kabinet streeft met de WMO naar zorg op maat. Dat kan volgens Den Haag door d …
Dit is 11% van het artikel.
Paywall
PDF Print Stuur door

Wil je elke dag onze nieuwsbrief met gratis artikel?