Van naam gezegend

Een heuvel nabij Vaals, een gezegende plek wegens hoogte en stilte, daar is gelegen de Abdij Sint Benedictusberg, waar Benedictijnen in afzondering van de wereld zeven maal daags Gods lof zingen en ook 's- nachts, in de vroegste ochtend, opstaan om de Heer te loven.
Zo heeft in de zesde eeuw Benedictus het voorgeschreven in zijn Regel voor monniken - in heidense nadagen van de Romeinse beschaving, toen even uitgehold door verwarring als gevolg van slapheid en zedeloosheid en geweld als nu in christelijke nadagen van de Europese beschaving. Ook nu lijkt zich een andere tijd voor te doen, al lijkt die wellicht in plaats van post-christelijk veeleer pre-christelijk. Voor retraite ben ik teruggekeerd naar hier, niet zo maar rond de dagen dat de Kerk van oudsher jaarlijks (op 11 juli) de monnikenvader Benedictus, de stichter van de naar hem genoemde orde, i …
PDF Print Stuur door

Elke dag onze nieuwsbrief?