Uw leraars

Twintig jaar geleden publiceerde de Tsjechische auteur Milan Kundera de roman De ondraaglijke lichtheid van het bestaan. Die titel is sindsdien een staande uitdrukking geworden voor het aanduiden van de oppervlakkigheid van de moderne samenleving. Hoewel die dus zeker niet van vandaag of gisteren is, lijkt het wel alsof op dit moment een soort collectieve gêne over die maatschappelijke kortademigheid bezig is zich te ontwikkelen.
De filosoof Andreas Kinneging meent dat die oppervlakkigheid onderdeel uitmaakt van de morele crisis van de westerse samenleving. Zaterdag pleitte hij in een krantenartikel voor rust. Rust om goed na te denken en zaken grondig uit te zoeken. Dat geldt voor iedereen, maar zeker voor de beoefenaars van wat hij noemde ,,geestelijke professies met een publiek belang'' als journalistiek, politiek en wetenschap.In een recent interview onderstreepte de vice-voorzitter van de Raad van State, Tjeenk Willink, die noodzaak. De afstand tussen de politiek en de burger is niet, zoals de hype wil, te groot g …
PDF Print Stuur door

Elke dag onze nieuwsbrief?