Uitspreken

Er zijn vandaag christenen die het allemaal niet zo zeker meer weten. Sommigen koketteren er een beetje mee, met die onzekerheid. Zij noemen zich 'postmodern christen' en ze zeggen blij te zijn dat ze de loden lasten van vroeger hebben kunnen afschudden. Anderen lijden er onder. Henk Jasperse, schuilnaam van de predikant die vorig jaar met een verhaal in deze krant maandenlang voor discussies zorgde, was er zo één. Hij ervoer zijn postmoderne twijfel veeleer als een lot en in zekere zin gruwde hij ervan.
Ook in het vraaggesprek met EO-voorzitter ds. Arie van der Veer - vandaag in ZoZ - klinkt iets door van postmoderne onzekerheid. Hij spreekt over vragen die zich bij hem vermenigvuldigd hebben, over 'onvolkomen is ons kennen' en over zijn moeite met absolute waarheden. In dat verband geeft hij een opmerkelijk citaat door van de Schotse opwekkingsprediker Oswald Chambers (dezelfde met wiens meditaties George Bush elke morgen zijn werkdag begint): ,,Op het moment dat ik zeker ben van alle artikelen des geloofs, heb ik het leven van God in mijn ziel de doodsteek gegeven, want dan heb ik opgehoude …
PDF Print Stuur door

Elke dag onze nieuwsbrief?