Tweedeling

Nog niet eens zo heel lang geleden was het gebruikelijk hulpbehoevende ouderen, chronisch zieken, psychiatrische patiënten en gehandicapten onder te brengen in grootschalige instituten, al dan niet buiten de stad.
Deze voorzieningen vormden weliswaar een verbetering ten opzichte van de zorg in voorgaande eeuwen, ideaal was deze bevoogdende tweedeling niet. Geen wonder dat dertig jaar geleden familieleden, instellingen en overheid elkaar vonden in een nieuw streven: integratie in de samenleving. Ook lichamelijk of verstandelijk zwakken hebben immers recht op een zo normaal mogelijk bestaan.Dit proces van zogenoemde 'vermaatschappelijking' verheugt zich al jaren in een breed draagvlak. Toch gaat het allemaal erg moeizaam. Elke nieuwe stap op weg naar meer persoonlijke keuzevrijheid, zelf te besteden budge …
PDF Print Stuur door

Elke dag onze nieuwsbrief?