Tumult in het politieke theater

Net terug uit Turkije viel ik midden in de discussie over wat het zou worden op 1 juni: ja of nee of niet gaan. Als christenen hadden we niet dezelfde mening. De vraag die mij daarom blijvend bezighoudt, is: Welke rol speelt de Bijbel in dit soort discussies? Handelingen 19 vers 20-40 gaf mij licht op mijn pad. Maar hoe weet ik of dit niet een puur subjectieve overtuiging is? Goede exegese is voorwaarde en beaming achteraf door medechristenen.
In Efeze heeft Paulus het langst gewerkt. In het begin zonder veel tegenwerking. De grote stad had de invloed van west en oost vermengd. De Artemis van Efeze, topless en topzwaar vanwege de vele borsten, was het toppunt van dubbelheid: maagdelijkheid en kuisheid verstrengeld met moederlijkheid, vruchtbaarheid, wellust en losbandigheid. Eén heidense pot nat. Een nieuwe godsdienstige stroming kon tot nu toe zo geïntegreerd worden. Maar toen kwam die kleine Paulus 'van de Weg' en zijn boodschap gaf aanleiding tot een grote opschudding.Het evangelie brengt een heilige onrust mee. Die sukkels van g …
PDF Print Stuur door

Elke dag onze nieuwsbrief?