Trouw

Het dagblad Trouw bevatte gistermorgen een triest makend verhaal over de gevolgen van echtscheiding voor kinderen. Niet dat er nu zoveel nieuwe schokkende feiten in naar voren kwamen. Maar de op een rijtje gezette cijfers en ervaringen van deskundigen en hulpverleners met deze problematiek maakten wel schrijnend de immense omvang en intensiteit van deze giftige erfenis van de vorige verlichte eeuw duidelijk.
Tot zes jaar geleden waren het vooral mensen zonder kinderen die een punt achter hun huwelijk zetten. Ouders met een verzand huwelijk bleven vanwege de kinderen vaak toch maar bij elkaar. Maar sindsdien zijn steeds vaker kinderen bij een echtscheiding betrokken. En de gevolgen ervan doen zich blijvend, zelfs als ze volwassen geworden zijn, gevoelen. De analyse van het probleem, zoals de krant die uit de mond van de geraadpleegde deskundigen optekende, heeft weinig meer van de luidruchtige zelfontplooiingspedanterie die zo lang het publieke discours op dit punt beheerste. Maar waar hulpverle …
PDF Print Stuur door

Elke dag onze nieuwsbrief?