Trouw aan Israël

Geloven in de blijvende uitverkiezing en roeping van Israël heeft niet zozeer met een Israëlvisie te maken, maar met het karakter van God Zelf. Blijft God trouw aan wat Hij Zijn volk heeft beloofd?

Ds. Evert Jan Hempenius (Nederlands Dagblad 8 september) beschouwt het standpunt van Arie Kok (29 augustus) als een vorm van anachronistisch lezen van de Bijbel en een anachronistische waardering van de huidige staat Israël. (Bij een anachronisme wordt iets uit de ene tijd gebruikt als argument voor een conclusie over een andere tijd.) Helaas heeft hij niet alle Bijbelse gegevens met betrekking tot dit vraagstuk in zijn betoog opgenomen. Zo schrijft Paulus: ,,Zij (de Joden) zijn naar het evangelie vijanden om uwentwil, maar naar de verkiezing zijn zij geliefden om der vaderen w …
PDF Print Stuur door

Elke dag onze nieuwsbrief?