Toerusting

Het aloude instituut mannenvereniging staat onder druk, zo bleek vrijdag in deze krant. In hervormde en gereformeerde kring komen nog heel wat mannen wekelijks bij elkaar om samen de Bijbel te bestuderen. Maar de leden zijn veelal vijftigplus.

Een kweekvijver voor het ambt is de vereniging al lang niet meer. Alleen in zwaardere kringen is de mannenvereniging een volop bloeiend fenomeen. Historisch gezien komt dit niet als een verrassing. De kerkelijke infrastructuur van kerkbladen en mannen-, vrouwen-, jongelings- en meisjesverenigingen ontstond in de late negentiende eeuw om de 'kleine luyden' toe te rusten voor het werk in kerk en maatschappij. Het begon bij de gereformeerden, en de hervormden namen het al snel over. In heel bevindelijke kringen gold Bijbelstudie in groepen lang als hoogmoedig. Je kon eens denken dat je 'er …
PDF Print Stuur door

Elke dag onze nieuwsbrief?