Tikkende tijdbom in het verdeelde Engeland

Dertig jaar heeft de Commissie voor Raciale Gelijkwaardigheid gewerkt aan een multicultureel Groot-Brittannië, waar mensen van verschillende etnische of religieuze achtergrond harmonieus zouden samenleven. Twee weken voor de commissie wordt opgeheven levert ze haar laatste rapport af. Nooit waren er sterkere scheidslijnen in de Britse samenleving.  Politiek en religieus extremisme nemen hierdoor toe. Dit is een tikkende tijdbom, wachtend op de explosie.
Maar liefst vijftien Britse ministeries en overheidsinstanties worden voor de rechter gedaagd, inclusief het kabinet van de premier. De beschuldiging luidt: grove nalatigheid om de verplichtingen volgens de wetgeving voor gelijke behandeling van verschillende bevolkingsgroepen na te komen. De aanklagende partij is de Commission for Racial Equality (CRE), de officiële regeringscommissie voor gelijke behandeling van mensen met verschillende raciale achtergrond.  Het is het eindstation voor de commissie, die per 1 oktober aanstaande zal opgaan in een nieuwe commissie gelijke behandeling en me …
PDF Print Stuur door

Elke dag onze nieuwsbrief?