Tijd voor uitvoering

Het is prima als de rijksoverheid met allerlei nieuwe wetgeving komt die via de gemeente loopt, maar zij moet de lokale overheden dan wel de gelegenheid geven de invoering en uitwerking fatsoenlijk ter hand te nemen.
Een van de grote problemen van het bestuur van ons land is dat vanuit de rijksoverheid voortdurend wordt gewerkt op een manier alsof de gemeenten slechts uitvoeringskantoren zijn van Haags beleid. Zeker, er worden mooie woorden gewijd aan de gemeente als bestuurslaag die het dichtst bij de burgers staat. Gemeenten krijgen in nieuwe wetgeving ook volop keuzemogelijkheden. Het loopt echter spaak op het moment dat de gemeenten met die taken aan de slag moeten. Het probleem is de steeds kortere tijd tussen vaststelling van een wet en de invoering daarvan. In de afgelopen periode was de Wet werk …
PDF Print Stuur door

Elke dag onze nieuwsbrief?