Tijd voor een nieuwe leerdienst

Commentaar

De tweede kerkdienst op zondag is ooit bedoeld als leerdienst. Samen leren als gemeente is nog steeds van belang, ook in de kerk. Maar dan moet het wel gaan om vragen, en vooral om antwoorden, die er vandaag toe doen.

De huidige situatie rond de tweede kerkdienst in veel protestantse gemeenten is niet rooskleurig. Dat heeft naar onze mening twee belangrijke oorzaken. Ten eerste is vaak van een leerdienst, zoals oorspronkelijk bedoeld, helemaal geen sprake. Als een gastpredikant voorgaat, is de dienst min of meer een herhaling van de ochtenddienst. De toegevoegde waarde daarvan ten opzichte van de eerste dienst wordt dan als zeer beperkt ervaren. Oude papieren Het tweede punt betreft de leerdienst zelf. In het algemeen wordt hierin de Heidelbergse Catechismus als uitgangspunt gebruikt. Die ge …
PDF Print Stuur door

Elke dag onze nieuwsbrief?