Tijd om volwassen te worden

'Nergens tref je een zo sterke en radicale spiritualiteit aan als onder jongeren. Het is heerlijk om met jongeren te werken. Hun spontane geloofsbeleving inspireert. Alleen, het is ontstellend hoe weinig bijbelkennis ze hebben.' Dr. W. Ouweneel zei dit een jaar of tien geleden in een lezing. Zijn gehoor bestond uit predikanten en voorgangers.
Voorbeelden van het gebrek aan Bijbelkennis werden door de zaal onthaald met luid gelach van herkenning. Maar al te duidelijk werd dat je al blij mocht zijn als jongeren een evangelie van begin tot eind gelezen hadden en de woorden van het Onze Vader kenden. De gevorderden kenden zelfs enige noties uit het apostolicum. Maar dat was al reden tot diepe verwondering. Inmiddels zijn de jongeren over wie Ouweneel het toen had dertig tot veertig en voeden zij hun kinderen op. Al voorlezend uit een kinderbijbel wordt hun bijbelkennis wat opgevijzeld. Het is balsem voor hun ziel, want de moderne k …
PDF Print Stuur door

Elke dag onze nieuwsbrief?