Tien

Als er iets heeft bijgedragen aan de grote cultuurverandering die Nederland de laatste halve eeuw heeft ondergaan, dan is het de televisie. Televisie voegde een ongekende dimensie toe aan de met de industrialisatie opgekomen massacultuur.
Het was een symbool van de emancipatie van de arbeider, bracht de landelijke politiek dichterbij, stimuleerde de individualisering en gold als hét middel waarmee de bevrijding van de jaren zestig succesvol werd gepredikt. Later volgden de vertrossing, de commercialisering en de verplatting. En nog altijd kijkt de gemiddelde Nederlander per dag net even wat langer televisie dan het jaar ervoor. Tot voor kort groeiden de bomen van de televisiebedrijven daarom tot in de hemel. Er wordt de laatste jaren weliswaar steeds minder geld besteed per minuut televisie. Maar voor een extra zender erbij …
PDF Print Stuur door

Elke dag onze nieuwsbrief?