Theologisch najaarsakkoord

De voorgenomen fusie van de theologische universiteiten van Kampen (vrijgemaakt-gereformeerd) en Apeldoorn (christelijk-gereformeerd) is even welkom als onafwendbaar.

Er wordt zeker sinds eind jaren negentig over gesproken. Anderhalf jaar geleden leek het er nog niet op. Gesprekken over vérgaande samenwerking waren 'vooralsnog op niets uitgelopen', stond in het Nederlands Dagblad. Kampen overwoog verhuizing naar Utrecht. Dat bracht drie jonge theologen tot een oproep in deze krant, waarin ze de landelijke politiek - nota bene - ten voorbeeld stelden. 'Het is tijd voor een theologisch lenteakkoord', schreven ze. Het was vlak nadat Geert Wilders uit het gedoogkabinet met CDA en VVD was gestapt. D66, GroenLinks en ChristenUnie waren bereid het financiee …
PDF Print Stuur door

Elke dag onze nieuwsbrief?