Theologie moet brug slaan naar samenleving

Problemen genoeg waarmee de theologie zich als 'tolk van de tekst' kan bezighouden: de verbrokkeling van de samenleving, de toenemende visualisering van onze cultuur, alle verwarring. Laten theologen en doorsneechristenen hun luiheid en gezapigheid afleggen.
Het artikel van prof. E. Talstra (Nederlands Dagblad 31 december) heeft de door George Harinck aangekaarte discussie over de gemarginaliseerde rol van de theologie als wetenschap in het huidige Nederland een flinke duw in de goede richting gegeven. De betekenis van de christelijke theologie valt en staat inderdaad met de gegeven positie van de Bijbel. Een positie die de Bijbel v&243;&243;r alle menselijke redeneringen als het meest gezaghebbende geschrift beschouwt over de aard van God, over het universum als Zijn schepping en over de mens als bijzonder deel van die schepping.Naarmate …
PDF Print Stuur door

Elke dag onze nieuwsbrief?