Theocratisch ideaal niet afdwingen

Hierbij wil ik reageren op het artikel 'SGP kan beter haar energie steken in theocratisch ideaal' in de krant van 15 mei. Ik lees in dat artikel over 'de theocratie en de daaraan verbonden inperking van de godsdienstvrijheid', en dat 'een ruime meerderheid van (zelfs) de reformatorische jongeren van mening is dat moslims niet het recht mogen hebben een moskee te bouwen', want 'Nederland moet een samenleving zijn die volgens bijbelse principes is ingericht'. Als de SGP het verwijt krijgt een christelijke variant te zijn van de moslimfundamentalisten, wordt gezegd dat men met theocratie iets positiefs bedoelt, namelijk 'een samenleving die naar Gods geboden is ingericht, en waarin geen plaats voor een moskee kan zijn'.
Vooropgesteld zij dat ook ik als christen uitzie naar de komst van het Koninkrijk Gods, dat per definitie én daadwerkelijk een theocratie zal zijn. Dat wil zeggen dat niet het volk, zoals bij een democratie, bepaalt wat de normen zijn van het rijk of de republiek, maar dat God de wetten bepaalt én regeert, en dat ieder door de genade van God zal doen wat Hem behaagt. Deze God is de Schepper van hemel en aarde, en de Vader van Jezus Christus, en van hen die geloven in Jezus' offer voor de verzoening van hun zondeschuld. In dat eeuwig Koninkrijk zal inderdaad geen moskee aanwezig zijn. Overigens …
PDF Print Stuur door

Elke dag onze nieuwsbrief?