Terug naar Rome - de andere kant

Het lijkt wel mooi, die ene roomse kerk, maar het is en blijft een feit dat waar 'Rome' het alleenrecht heeft, de protestanten tegengewerkt en vervolgd worden.
In de krant van 14 juni schrijft dr. G. van den Brink in zijn maandelijkse column over zijn verdriet vanwege de voortgaande versplintering in het protestantse kamp en vraagt zich af of de beste weg niet is 'Terug naar Rome'. Uiteraard niet zomaar, doch al vragend of Rome 'nu niet eens kan toegeven dat Luther en Calvijn gelijk hadden', en of we onder het gezag van de Paus 'misschien ook gewoon naar de Bijbel mogen leven - niet meer en niet minder'.Het onderwerp is zeer breed. Ik zou slechts twee aantekeningen willen maken.De eerste gaat over macht. Ik kan de verzuchting van de scribent goed beg …
PDF Print Stuur door

Elke dag onze nieuwsbrief?