Terrorisme

Bij de bestrijding van het islamistisch terrorisme kreeg het kabinet gisteren van twee kanten kritiek. Aan de ene kant, grofweg van politiek rechts, klonk de kritiek dat de regering te laks is danwel te weinig gebruikmaakt van de bestaande bevoegdheden. De toetssteen van succesvol beleid is in die visie het aantal moskeeën dat op last van de overheid wordt gesloten of uitgezette imams. Aan de andere kant was er de politiek links getinte kritiek. Die komt erop neer dat het kabinet met bepaalde maatregelen de democratische rechtsstaat ondermijnt. In dat geval is het middel erger dan de kwaal. Een grote meerderheid van de Tweede Kamer liet zich er gisteren door het kabinet van overtuigen dat noch het een noch het ander aan de orde is.
De brief van het kabinet, met tal van maatregelen om terrorisme en de dreiging die daarvan uitgaat adequaat tegen te gaan, kreeg brede steun. Die steun, die minister Donner dankbaar incasseerde, loopt niet langs de scheidslijn van coalitie en oppositie. Gelet op het belang van het onderwerp is dat een winstpunt. De steun voor de hoofdlijn neemt kritiek op onderdelen niet weg. Dat geldt zeker omdat wetsvoorstellen nog bij de Kamer moeten worden ingediend. Het is dan niet meer dan logisch dat Kamerleden op dat moment bezien of die wetgeving deugdelijk, effectief en uitvoerbaar is. Op tenminste t …
PDF Print Stuur door

Elke dag onze nieuwsbrief?