Te gehecht aan traditietaal

De stichting die de Herziene StatenVertaling uitgeeft, heeft als uitgangspunten gekozen: een vertaling die zoveel mogelijk de principes en het eigene van de Statenvertaling bewaart, en tegelijk goed leesbaar is voor wie de taal van de zeventiende eeuw ver en vreemd geworden is.
Mijn eerste indruk is dat men in een aantal opzichten geslaagd is. Deze hertaling klinkt vaak frisser dan de NBG-vertaling van 1951. Ik constateer dat met respect en waardering.Daarbij heeft men zich niet beperkt tot grammaticale aanpassingen (zoals wijziging van 'des' en 'der'; bijv. stromen van levend water in plaats van stromen des levenden waters), correcties van de spelling of verbetering van de zinsconstructies. Ook allerlei verouderde woorden en zinswendingen zijn vervangen. Bijvoorbeeld: 'overgezet zijnde' is vervangen door 'wat vertaald wordt door' (1:43); 'bete' is gewijzigd in 'stuk …
PDF Print Stuur door

Elke dag onze nieuwsbrief?