Straffen

Uitgerekend nu Nederland rood oplicht van verontwaardiging over de arrestatie van een conrector die een leerling in de kraag had gevat, is een nieuwe storm losgebroken, maar nu de andere kant op. Een predikant citeerde in zijn kerkblad iets van een zeventiende-eeuwse oudvader over het nut van kastijding in de opvoeding en de mediabeer was los. Kinderen slaan is goed, zo gaf een krant het advies weer en een Kamerlid stelde schriftelijke vragen.

Over de opsluiting van de leraar kunnen we kort zijn: doeltreffender kon de plaatselijke politie het gezag van de school (voor moeilijk opvoedbare kinderen) en haar docenten niet ondermijnen. En datzelfde geldt voor haar eigen gezag. De (latere) rechtvaardiging dat zij de docent tegen de boze stiefvader van het slachtoffer wilde beschermen, is weinig geloofwaardig. Daarvoor hoefde de docent toch niet drie uur in een cel opgesloten te worden? Om hun foute optreden nog enigszins te kunnen herstellen, doen de betrokken politieambtenaren er goed aan hun excuses aan te bieden. Voor de klas. …
PDF Print Stuur door

Elke dag onze nieuwsbrief?