Straffen

Op de valreep vestigt Jan Wiarda, de afzwaaiende chef van het korps Haaglanden, toch weer even de aandacht op zich. Hij doet dat met een interview dat ook in deze krant staat, waarin hij aan het slot een losse opmerking maakt over de strafrechtelijke aanpak van allochtonen. Die slotopmerking is - geheel voorspelbaar - door diverse media als een krent uit de pap gehaald en onder een vergrootglas gelegd.
Geheel conform de laatdunkende reactie van de minister-president op het verschijnsel 'nieuwe politiek', vallen vervolgens diverse politici ouderwets politiek-correct over Wiarda heen. Niemand mag denken dat een hoofdcommissaris van politie iets zinnigs kan zeggen over een gevoelig probleem, waarmee hij in zijn dagelijks werk voortdurend geconfronteerd wordt.Maar is daarmee gezegd dat de scheidende korpschef met zijn losse opmerking gelijk heeft? Of geldt ook hier dat geen koe zo bont is, of er zit wel een vlekje aan? Parallel aan het interview met Wiarda, schoot een Haagse politieman eind vori …
PDF Print Stuur door

Elke dag onze nieuwsbrief?