Stormwaarschuwing

Iemand maakte mij attent op een geschrift dat voor iedere computerbezitter te lezen valt, als hij een aansluiting op het internet heeft. In de winkel is deze publicatie niet te krijgen. Het is een brochure van prof. dr. W. Nieboer uit Nijkerk, die intussen waarschijnlijk al wel zoveel aandacht heeft getrokken, dat een uitgever zoiets met genoegen op de markt had willen brengen.
Deze hoogleraar, die op meer dan één terrein grote deskundigheid bezit, heeft zich gedrongen gevoeld een stormwaarschuwing af te geven over de situatie in de Gereformeerde Kerken (vrijgemaakt).De schrijver, die jurist en psychiater is en bovendien over een sterk wijsgerige aanleg beschikt, is geen theoloog. Hij heeft echter wel zoveel kennis van theologische zaken, dat hij op ruim veertig pagina's zijn stem gezaghebbend kan verheffen over de ontwikkeling in genoemde kerken. Hij doet dat als gereformeerd belijder, die hoopt dat God ons genadig zal zijn en wij niet uitkomen bij een verwoestende …
PDF Print Stuur door

Elke dag onze nieuwsbrief?