Stimuleringsbeleid werklozen moet anders

Het reïntegratiebeleid kost veel (1,2 miljard euro), maar helpt te weinig mensen aan een baan, luidt de donkere conclusie van het rapport 'De uitkering van de baan' van het Sociaal Cultureel Planbureau. Zelf actief zoeken biedt de beste garantie op werk. Het betekent dat het activerende arbeidsmarktbeleid van de overheid drastisch tegen het licht moet worden gehouden op de werking van veel regelingen in de praktijk. Bovendien moeten de regelingen voor ouderen stimulerender worden, meent Jan Westert, voorzitter van VAKMGV, de werknemerspoot van het christennetwerk GMV.
door Jan WestertEigenlijk is het rapport over de reïntegratie van mensen met een uitkering onthutsend. Zelfs in de periode van economisch hoogconjunctuur hebben verschillende regelingen wel veel geld gekost, maar te weinig mensen aan een baan geholpen. Het betekent dat de afstemming van theorie en praktijk van de regelingen drastisch onder de loep moet worden genomen. Uitstroombevorderende maatregelen blijken hun effect te missen. Er is veel geïnvesteerd in een sluitende aanpak voor langdurig werklozen en in de reïntegratie van mensen in de WAO. Er is enige groei in de uitstroom, maar de onder …
PDF Print Stuur door

Elke dag onze nieuwsbrief?