Starten bij de tekst van de Bijbel

In Nederland zijn er kerken die de vrouw in het ambt aanvaard hebben en die dat - op bijbelse gronden - niet gedaan hebben. Het stoort me dat er een voortdurende druk op de tweede categorie uitgeoefend wordt om haar standpunt te herzien, terwijl meer dan in voorgaande jaren de vrouw ingeschakeld is bij veel onderdelen van het werk in de gemeente. Dat klemt temeer als het gaat om voorlichting aan de jongeren van de gemeente. Zoals op Xnoiz Flevo.

Bij de herdenking van het honderdjarig bestaan van de Gereformeerde Bond riep de toenmalige preses van de protestantse synode, ds. J.-G. Heetderks, de Gereformeerde Bond op de discussie over de vrouw te heropenen. Als rector van het seminarie sloot dr. H. de Leede zich daarbij aan. En het was onder andere de huidige vice-preses ds. A. Haasnoot die zich op het recente Xnoiz Flevo Festival in de discussie mengde. Ik wijs allereerst op de argumenten waarmee deze discussie gevoerd wordt. De Koreaan K.K. Lim heeft er in 2002 in zijn dissertatie op gewezen dat bij de aanvaarding van de vro …
PDF Print Stuur door

Elke dag onze nieuwsbrief?