Stamcellen

President Bush heeft onlangs zijn veto uitgesproken over een wetsvoorstel dat voorziet in de uitbreiding van het stamcelonderzoek. Een stamcel kan uitgroeien tot elke willekeurige (lichaams)cel. Dat onderzoek moet ertoe leiden, dat een aantal tot dusverre ongeneeslijke ziekten toch aangepakt kunnen worden.
Bush' veto betekent niet het einde van het Amerikaanse stamcelonderzoek. Het treft 'slechts' het benutten van stamcellen die zijn onttrokken aan embryo's. Het is de Amerikaanse president komen te staan op de - voorspelbare - hoon van 'progressief' binnen- en buitenland. Toch is Bush geen buitenbeentje. Ook Europa is tot op het bot verdeeld als het gaat om onderzoek waarbij embryonale stamcellen aangewend worden. Volledigheidshalve zij gemeld dat het Europese Parlement vorige maand besloot dergelijk onderzoek te subsidiëren in weerwil van de ingebrachte bezwaren. Hoezo bezwaren? Of stamce …
PDF Print Stuur door

Elke dag onze nieuwsbrief?