Stagiairs

Maandag suggereerde het dagblad Trouw dat scholen van orthodox-christelijke signatuur in extreme mate aan de segregatie in het onderwijs bijdragen. Ongeveer tegelijkertijd startte elders een offensief om meer allochtone studenten van pabo's en lerarenopleidingen aan een stageplaats te helpen. Hier kreeg het gehéle bijzonder onderwijs de zwarte piet toegespeeld: het zou allochtone stagiaires weren.

De teneur van dit soort berichtgeving is duidelijk: bijzondere (en daarbinnen vooral de orthodox-christelijke) scholen verschansen zich achter hun witte muren en werken zo het ontstaan van zwarte scholen in de hand. Dat is echter een nogal suggestieve vertekening van de werkelijkheid. Allereerst spreken de cijfers andere taal. Christelijke scholen in het algemeen hebben gezamenlijk een kleine 30 procent kinderen van laagopgeleide allochtone ouders in huis tegen het openbaar onderwijs slechts 16 procent. En wat de orthodox-christelijke scholen betreft: het is een gegeven dat die bijna …
PDF Print Stuur door

Elke dag onze nieuwsbrief?