Staatsdwang

Sinds enige tijd spannen bepaalde politici in Europa zich in om godsdienstige vooronderstellingen over het ontstaan van de wereld uit in elk geval het biologieonderwijs gebannen te krijgen. Dat levert spanningen op ten aanzien van bijzondere scholen, die immers vaak op een godsdienstige overtuiging gebaseerd zijn. Ook in ons land is wel gepoogd biologie van religieuze smetten te zuiveren. Twee jaar geleden overwoog D66 een voorstel daartoe in te dienen, maar vanwege gebrek aan steun zag de partij ervan af.

Elders in Europa gaan de pogingen echter onverminderd door. Zo aanvaardde de Raad van Europa deze maand een rapport waarin werd opgeroepen het creationisme uit het onderwijs te weren. En maandag trok de Zweedse minister van onderwijs ten strijde tegen scholen die buiten de godsdienstles fundamentalistische religieuze opvattingen uitdragen. Dat lijkt nog een stapje verder te gaan dan het weren van het creationisme uit het vak biologie. Althans als de minister inderdaad letterlijk bedoelt wat hij zegt. Want over godsdienst wordt in ons verlichte continent vooral veel geroepen. En helaas z …
PDF Print Stuur door

Elke dag onze nieuwsbrief?