Spreken om het kwaad tegen te gaan

Menigeen kijkt nog altijd met verbazing naar het Haagse formatietafereel, waarin de ChristenUnie een rol speelt alsof het de gewoonste zaak van de wereld is. Die verbazing lijkt in zoverre niet geheel terecht, omdat de ChristenUnie in gemeenten en provincies immers al veel langer bestuurlijke verantwoordelijkheid draagt. Waarom dan ook niet op het nationale niveau?
Dat lijkt me toch een wat naïeve observatie. Immers, veel meer dan op andere bestuurlijke niveaus wordt in Den Haag een politieke partij geconfronteerd met vraagstukken van principiële en gevoelige aard. Denk aan alles wat met de buitenlandse en veiligheidspolitiek te maken heeft, het fiscale beleid, constitutionele zaken, justitie en zorg, waaronder de zaken van de levensbescherming. Eerst en vooral op deze punten wordt een politieke partij beproefd op haar integriteit, diepte en consistentie van visie, levensbeschouwelijke of ideologische belijning. Paars Er zijn natuurl …
Dit is 8% van het artikel.
Paywall
PDF Print Stuur door

Wil je elke dag onze nieuwsbrief met gratis artikel?