Sprake

Christelijk is hij gistermiddag begraven, Zijne Koninklijke Hoogheid Claus George Willem Otto Frederik Geert, Prins der Nederlanden, Jonkheer van Amsberg. En er ging - om een mooie archaïsche uitdrukking te gebruiken - sprake van uit. Want voor de miljoenen die meekeken, weerklonk het Woord van God.

Dat Hij het is die trouw blijft tot in eeuwigheid en nooit loslaat het werk van zijn handen. Dat zijn Zoon Jezus Christus het Lam Gods is dat de zonden der wereld wegneemt. Dat zijn Koninkrijk komt waar gerechtigheid, recht en vrede zullen heersen. En waar voor mensen die hier op aarde soms in gitzwarte duisternis moeten rondgaan - zoals ook de enkele malen in zijn leven psychisch kapot gebeukte prins Claus zelf - het licht zal schijnen. In de handen van die levende God werd Claus van Amsberg overgegeven, in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. En voordat de grafkist uit …
PDF Print Stuur door

Elke dag onze nieuwsbrief?