Spiegel

Hoe te reageren als iemand je nadrukkelijk een spiegel voorhoudt? Voor die vraag staat Nederland, nu de mensenrechtencommissie van de Verenigde Naties in Genève pittige kritiek levert.

Het gaat daarbij om lopende discussies, zoals privacybedreigend ingrijpen door justitie en de asielprocedure. Andere zaken betreffen het recht van een kleine minderheid - in dit geval de SGP - om de eigen visie op de verhouding tussen man en vrouw zelf vorm te geven. Het meest bezorgd en vasthoudend toont het comité zich echter over het Nederlandse euthanasiebeleid. Op beide zittingsdagen uitten vertegenwoordigers van Amerika, Groot-Brittannië en Zweden hun verontrusting over het feit dat artsen de toets door de strafrechter kunnen ontlopen. Verdienen kwetsbare groepen als ouderen en gehan …
PDF Print Stuur door

Elke dag onze nieuwsbrief?