Spanning tussen profetie en volkenrecht

Hebben discussies met christenzionisten enige zin? Ja, wanneer het over theologische uitgangspunten gaat. Naar mijn mening 'nee of nauwelijks' als de politiek aan de orde komt.
Onder christenzionisten versta ik voor het gemak nu maar even gelovigen die op grond van Bijbelse profetieën principieel tegen compromissen zijn ten aanzien van Jeruzalem, Judea en Samaria, d.i. de westoever van de Jordaan, en misschien zelfs Gaza. Of beter, ze zijn daartegen op basis van hun exegese en toepassing van die profetieën. Het feit dat die exegese en toepassing onder Bijbelvaste christenen steeds omstreden zijn geweest, moet overigens bescheiden maken. Maar goed, het gaat me nu om wat anders. Laat me twee voorbeelden van christenzionistisch denken noemen. Toen directeur Henk Hag …
PDF Print Stuur door

Elke dag onze nieuwsbrief?