Spannend

Ongerijmd kun je het noemen. Hypocriet zelfs. De liberale oecumenische beweging, die haar aanhang ziet vergrijzen, zoekt naarstig contact met bloeiende evangelicale en pinksterkerken. Dat bleek opnieuw op de assemblee van de Wereldraad van Kerken in Brazilië, die donderdag is afgesloten.
Het heeft iets ongerijmds, waar deze toenaderingspoging geschiedt onder het motto 'We willen luisteren naar de kerken van het Zuiden'. Dat klinkt politiek-correct: alsof de oecumenische beweging trouw blijft aan haar gedachtegoed. En die fundamentalistische trekken van behoudende christenen, waarmee het nooit zo boterde, zijn in Afrikaanse of Latijns-Amerikaanse gedaante te accepteren als eigenaardigheden van een niet-westerse cultuur. Toch kun je de toenaderingspoging van oecumenischen tot evangelicalen - en, op een ander vlak, van de NCRV tot de EO - niet snerend afdoen als pragmatisme, a …
PDF Print Stuur door

Elke dag onze nieuwsbrief?