SP is maoïsme nog niet ontworsteld

SP-senator Van Raak heft de kloof tussen christenen en socialisten niet op, maar verbreedt deze juist. Want zijn pleidooi voor samenwerking is niet gebaseerd op eerbied en respect voor de ander én zijn geloofsovertuigingen.
In het Nederlands Dagblad van 8 september signaleert Ronald van Raak de groeiende populariteit van religie, ook onder jongeren. Volgens Van Raak slagen de ChristenUnie en de SGP erin velen van hen aan zich te binden, anders dan het grote CDA. Maar het Eerste-Kamerlid biedt een alternatief, namelijk zijn eigen Socialistische Partij. Helaas walst Van Raak - in een enthousiaste poging om mensen voor zijn partij te winnen - over de fundamentele verschillen tussen christenen en socialisten heen.Voorzichtig merkt Van Raak op dat de SP ooit is ontstaan als een beweging met sterk antikerkelijke trekke …
PDF Print Stuur door

Elke dag onze nieuwsbrief?