Somber

Burgeroorlogen, aanslagen, aardbevingen, overstromingen, snel oplopende werkloosheid en nog veel meer narigheid bevat de Troonrede. De burger is onzeker en heeft last van onveiligheid bij hem in de straat. Als gevolg van ver uiteenliggende waarden van verschillende bevolkingsgroepen komt de onderlinge samenhang van de samenleving (sociale cohesie in het jargon) eveneens onder druk.
Wat dit kabinet ook verweten kan worden, in elk geval niet dat het de zaken fraaier voorstelt dan ze in werkelijkheid zijn. Tijdens de toelichting op de Troonrede werd premier Balkenende min of meer verweten dat hij het staatshoofd wel erg sombere woorden heeft laten uitspreken. Alsof apocalyptische tijden, beschreven in het laatste boek in de Bijbel, zijn aangebroken. Is de toon van deze 'staat der Nederlanden' te somber?De premier reageerde adequaat: die vraagstelling zet de wereld op zijn kop. Het kabinet gaat juist in op de werkelijkheid die zich aandient en neemt daarbij de burger serieus …
PDF Print Stuur door

Elke dag onze nieuwsbrief?