Somber toontje

U moet zich al helemaal uit de wereld hebben teruggetrokken, wanneer het u is ontgaan dat de dagbladwereld nogal pessimistisch is over zijn eigen toekomst. Op sombere toon is ons de afgelopen weken ingeprent dat het op termijn afgelopen is met 'papier' en dat nieuwe generaties nieuws alleen nog maar digitaal (en gratis) tot zich zullen willen nemen.
De profetie lijkt zichzelf al te vervullen: abonneeaantallen slinken met het jaar en kranten zoeken krampachtig naar nieuwe wegen om de aandeelhouders tevreden te blijven stellen. In elk geval die laatste druk kent het Nederlands Dagblad niet. Wij vormen een ideële organisatie zonder winstoogmerk, onze aandeelhouder is een stichting en zij wordt geleid door onbezoldigde bestuurders. Maar de druk van de krimpende markt is natuurlijk ook bij ons wel voelbaar, zij het niet dramatisch. Na jaren van vrij constante groei aan het einde van de vorige eeuw, zijn wij de periode van economische recess …
Dit is 10% van het artikel.

Hele artikel lezen?

Paywall
PDF Print Stuur door

Wil je elke dag onze nieuwsbrief met gratis artikel?