Solidariteit

Na de zeer rooskleurige presentatie van de Miljoenennota waren de Algemene Politieke Beschouwingen aanzienlijk minder hoogdravend. Vooral van de kant van de oppositie werd het debat aangegrepen om de balans op te maken van de kabinetten-Balkenende II en III. Dat er economisch veel ten goede is veranderd, viel amper te betwisten. De kern van de kritiek op Balkenende was dat hij bij de ingrijpende hervormingen in het sociale stelsel niet evenwichtig, soms zelfs de lasten onrechtvaardig heeft verdeeld.
De premier verdedigde zich vasthoudend tegen deze aanval op het solidariteitsgehalte van zijn kabinet. Er is van iedereen het nodige gevraagd in de magere jaren, maar dat de lasten te eenzijdig zijn verdeeld, acht Balkenende een ,,te eenzijdige weergave van de feiten''. Vanuit die opstelling wees de premier alle voorstellen tot wijziging van de begroting voor 2007 van de hand. Die houding is consistent. Die opstelling past ook in het streven van penningmeester Zalm om ,,de boel droog te houden''. Die financiële invalshoek hekelde PvdA-leider Bos. Hij daagde daarmee de premier, die in de ver …
PDF Print Stuur door

Elke dag onze nieuwsbrief?