Soeverein

De centraal schriftelijke examens in het middelbaar onderwijs zijn weer afgenomen. Voor het vak geschiedenis was een van de onderwerpen Volksopvoeding via het onderwijs in Nederland (1780-1920). Vraag 11 van het vwo-examen luidde: ,,Bij de opening van de Vrije Universiteit in Amsterdam in oktober 1880 houdt Abraham Kuyper zijn beroemde rede soevereiniteit in eigen kring. Leg uit dat Abraham Kuyper door het nastreven van soevereiniteit in eigen kring bevorderde dat er een dubbele identiteit ontstond bij de aanhangers van zijn orthodox-protestantse partij, de ARP.
Vooral de titel van Kuypers rede is beroemd geworden. Over het inzicht zelf heeft hij weinig geschreven daarvoor moet je een halve eeuw later bij de Wijsbegeerte der Wetsidee zijn. Maar als de tekst van de rede tot de intellectuele bagage van de opstellers van de examenvragen had behoord, hadden zij vermoedelijk deze vraag zo niet gesteld. Reeds de formulering van de vraag doet vreemd aan. Net zomin als je zegt dat de marxist de verelendung van het proletariaat nastreeft, streefde Kuyper deze soevereiniteit na. Het gaat hier om een verscheidenheid die hij in de werkelijkheid opmerkt. K …
PDF Print Stuur door

Elke dag onze nieuwsbrief?