Smeergeld

Wie op de nationale zeepkist van de publieke omroep - het programma Stand.nl op Radio 1 - zou beweren dat de Nederlandse overheid smeergeld subsidieert, zou door programmabewaker Fröhlich zeker kritisch tot de orde geroepen worden: we leven toch niet in een Latijns-Amerikaanse bananenrepubliek?
Toch hebben bedrijven die steekpenningen betaalden om (vooral buitenlandse) orders binnen te krijgen, dat smeergeld altijd gemakkelijk als 'verwervingskosten' van de belasting kunnen aftrekken. Uiteraard gebeurde dat onder schoonklinkende namen als 'provisie', 'commissie', 'representatie' of 'advieskosten', maar toch. De belastinginspecteur kon alleen ingrijpen wanneer het bedrijf strafrechterlijk was veroordeeld vanwege het betalen van smeergeld. Tot 1996, toen de OESO de deelnemende landen opriep er een einde aan te maken, was deze dubieuze praktijk in meer West-Europese landen gebruikeli …
PDF Print Stuur door

Elke dag onze nieuwsbrief?