SGP

De uitspraak van het Haagse gerechtshof inzake de SGP stemt weinig vrolijk over de toekomst van minderheden in dit land. In uiterste consequentie kan zij niet tot een andere conclusie leiden dan dat de staat politieke partijen die ,,afwijkende denkbeelden'' huldigen ten aanzien van ,,de in Nederland heersende opvatting'' over vrouwendiscriminatie, zal moeten verbieden. Het valt namelijk niet goed in te zien welk ander ,,effectief'' middel de overheid ten dienste staat om naleving van het discriminatieverbod af te dwingen, nu de subsidiestop ,,niet effectief'' is gebleken.

Dat dwang nodig is, daarvan is het gerechtshof overtuigd. Weliswaar stemt het hof in met de opvatting, dat het ene grondrecht niet boven het andere prevaleert. En dat dit dus ook in dit geval tot een afweging moet leiden tussen het discriminatieverbod enerzijds en de vrijheid van godsdienst, vereniging en van meningsuiting anderzijds. Maar zijn die laatste naar het oordeel van het gerechtshof niet absoluut, het eerste is dat wel. Het verbod op discriminatie op grond van geslacht is volgens hem in wetten en verdragen zo geformuleerd dat daarop geen beperkingen mogen worden aangebracht …
PDF Print Stuur door

Elke dag onze nieuwsbrief?